loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. T.8, Thời Lê Sơ / Trần Bạch Đằng chủ biên ; Nguyễn Khắc Thuần biên soạn ; Nguyễn Huy Khôi ... [và nh.ng. khác] minh họa

Tác giả : Trần Bạch Đằng chủ biên ; Nguyễn Khắc Thuần biên soạn ; Nguyễn Huy Khôi ... [và nh.ng. khác] minh họa

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 308 tr. : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786041047259

Số phân loại : 959.7026

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 25904
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 25905
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3034/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3035/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3036/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top