loading

Sách, tuyển tập

Một ngày hè ở biển (Chuyện kể của chú bé phiên lưu )

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 127 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 25050
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 25051
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 25052
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top