loading

Cổ tích Việt Nam. T. 17: Hồn Trương Ba da Hàng Thịt; Thần giữ của; Kiện cây đa

Nhà xuất bản : Phương Nam Phim

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 DVD : âm thanh, màu; 4 3/4 in

Số phân loại : 398.2

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 24615 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top