loading

Sách, tuyển tập

Kiến trúc sư

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 10 tr. : hình vẽ màu ; 26 cm

Số phân loại : 649.7

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 23549
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 23550
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top