loading

Sách, tuyển tập

Kể chuyện danh nhân Việt Nam

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : Văn học

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 279 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Số phân loại : 959.7092

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 22745
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 22746
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top