loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử chế độ công xã nguyên thủy trên thế giới / I.P. Phơrantơxep ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : I.P. Phơrantơxep ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 440 tr., 1 tờ đính : minh họa, 12 tờ tranh ảnh ; 22 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 4736x
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top