loading

Sách, tuyển tập

Immunological studies of brain cells and function / ed. by Matteo Adinolfi, Amico Bignami

Tác giả : ed. by Matteo Adinolfi, Amico Bignami

Nhà xuất bản : Spastics Intern. Medical

Năm xuất bản : 1985

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : viii, 160 tr. : tranh ảnh, biểu đồ ; 24 cm

ISBN : 0632014199

Số phân loại : 612.82

Chủ đề : 1. Hệ thần kinh -- Miễn dịch học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1091/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top