loading

Sách, tuyển tập

Khu vườn hạnh phúc / Nguyễn Thái Hải

Tác giả : Nguyễn Thái Hải

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 127 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041032187

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 19894
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 19895
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5297/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5298/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5299/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top