loading

Sách, tuyển tập

Hoang mạc hoang sơ / Anita Ganeri ; Mike Phillips minh họa ; Trịnh Huy Triều dịch

Tác giả : Anita Ganeri ; Mike Phillips minh họa ; Trịnh Huy Triều dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786041001077

Số phân loại : 551.415

Chủ đề : 1. Hoang mạc. 2. Khoa học trái đất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 19234
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 19235
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3944/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3945/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6253/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Top