loading

Sách, tuyển tập

Origami: nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản

Nhà xuất bản : Dân Trí

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 196 tr. : hình vẽ ; 21cm

Số phân loại : 736.982

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 13911
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top