loading

Luận án, luận văn

Một số hiệu ứng tinh tế của tương tác giữa các chuẩn hạt trong bán dẫn vùng cấm thẳng / Hoàng Ngọc Cầm

Tác giả : Hoàng Ngọc Cầm

Nhà xuất bản : Viện Vật lý

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 77 tờ : hình vẽ,biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 537.622

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5504
Phục vụ đọc tại chỗ
Top