loading

Sách, tuyển tập

Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 47tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 895.922332

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 9861
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu Nhi (Kho đóng) TNV 9862
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top