loading

Sách, tuyển tập

Tạm biệt Xì-trét

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 125tr. : hình vẽ ; 20cm

Số phân loại : 158.1

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 8495
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 8496
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top