loading

Luận án, luận văn

Tập quán ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên / Nguyễn Thị Quế Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Vương Xuân Tình, Hoàng Hữu Bình

Tác giả : Nguyễn Thị Quế Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Vương Xuân Tình, Hoàng Hữu Bình

Nhà xuất bản : Viện Dân tộc học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 271 tờ : tranh ảnh, bản đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 390.09597

Chủ đề : 1. Ẩm thực -- Việt Nam -- Thái Nguyên. 2. Sán Dìu (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Thái Nguyên. 3. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Thái Nguyên -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18680
Phục vụ đọc tại chỗ
Top