loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự chuyển pha trong một số hệ lượng tử / Nguyễn Văn Long ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hữu Phát, Nguyễn Tuấn Anh

Tác giả : Nguyễn Văn Long ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hữu Phát, Nguyễn Tuấn Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : vi,101 tờ : biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 530.42

Chủ đề : 1. Kaons -- Mô hình toán học. 2. Ngưng tụ Bose Einstein. 3. Thuyết lượng tử. 4. Vật lý toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18668
Phục vụ đọc tại chỗ
Top