loading

Luận án, luận văn

Biện pháp bồi dưỡng cho cha mẹ năng lực giáo dục hành vi đạo đức đối với trẻ tuổi mẫu giáo lớn / Phạm Bích Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Kiểm, Bùi Văn Quân

Tác giả : Phạm Bích Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Kiểm, Bùi Văn Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [9], [234] tờ : sơ đồ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 372.126

Chủ đề : 1. Giáo dục đạo đức (Tiểu học). 2. Giáo dục mầm non -- Phụ huynh tham gia. 3. Giáo dục mầm non -- Việt Nam -- Chương trình giảng dạy.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18650
Phục vụ đọc tại chỗ
Top