loading

Luận án, luận văn

Sóng hài từ Ion hóa xuyên hầm bằng Laser siêu ngắn với việc nhận biết cấu trúc động phân tử / Nguyễn Ngọc Ty ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng, Nguyễn Khắc Nhạp

Tác giả : Nguyễn Ngọc Ty ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng, Nguyễn Khắc Nhạp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 530.14

Chủ đề : 1. Lý thuyết trường và sóng -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 2. Vật lý lý thuyết -- Lý thuyết phát xạ sóng hài -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18509
Phục vụ đọc tại chỗ
Top