loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các đặc tính vi khuẩn Methylobacterium SPP. phân lập ở vùng Đông Nam bộ / Kiều Phương Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ

Tác giả : Kiều Phương Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Lệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 579.33022

Chủ đề : 1. Methylobacterium SPP -- Vi sinh học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18502
Phục vụ đọc tại chỗ
Top