loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quan hệ tổ chức - quản lý đất đai trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Tấn Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Minh Tuấn

Tác giả : Nguyễn Tấn Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ màu ; 21cm

Số phân loại : 333.76

Chủ đề : 1. Đất nông nghiệp -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Kinh tế nông nghiệp -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18484
Phục vụ đọc tại chỗ
Top