loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình xác định tỉ lệ tiêu hóa In Vitro cho thức ăn thô và ứng dụng trong chăn nuôi gia súc nhai lại / Danh Mô ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thu

Tác giả : Danh Mô ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 636.08

Chủ đề : 1. Gia súc -- Thức ăn -- Tóm tắt. 2. Thức ăn gia súc -- Tóm tắt. 3. Thức ăn thô -- Tỉ lệ tiêu hóa In Vitro -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18477
Phục vụ đọc tại chỗ
Top