loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Điều trị các hình thức khớp giả và mất đoạn xương, phần mềm phía trước phức tạp ở cẳng chân bằng hàn xương chày mác lối sau / Lê Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Bảo Khang, Võ Thành Phụng

Tác giả : Lê Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Bảo Khang, Võ Thành Phụng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 617.158

Chủ đề : 1. Ghép xương -- Tóm tắt. 2. Khớp giả -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Xương đùi -- Gãy xương -- Điều trị -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18416
Phục vụ đọc tại chỗ
Top