loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Công ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Trọng Ân, Phạm Ngọc Minh

Tác giả : Nguyễn Văn Công ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Trọng Ân, Phạm Ngọc Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Khoan dung -- Tóm tắt. 2. Nhân cách và chính trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18419
Phục vụ đọc tại chỗ
Top