loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá kết quả điều trị gãy ổ cối / Nguyễn Vĩnh Thống ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Bảo Khang

Tác giả : Nguyễn Vĩnh Thống ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Bảo Khang

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 617.158

Chủ đề : 1. Khung xương chậu -- Gãy xương -- Tóm tắt. 2. Khung xương chậu -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Ổ cối (Cơ thể học) -- Gãy xương -- Tóm tắt. 4. Ổ cối (Cơ thể học) -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 5. Phẫu thuật chỉnh hình -- Tóm tắt. 6. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18409
Phục vụ đọc tại chỗ
Top