loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự thay đổi môi trường nhân văn trong quá trình phát triển các công trình thủy lợi, thủy điện tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Kim Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Hưng, Lê Mạnh Hùng

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Hưng, Lê Mạnh Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 363.7009597

Chủ đề : 1. Chính sách môi trường -- Việt Nam -- Bình Phước -- Tóm tắt. 2. Đập nước -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Bình Phước -- Tóm tắt. 3. Dự án phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Bình Phước -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Phân tích tác động đến môi trường -- Việt Nam -- Bình Phước -- Tóm tắt. 6. Thủy điện -- Việt Nam -- Bình Phước -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18392
Phục vụ đọc tại chỗ
Top