loading

Luận án, luận văn

Mô phỏng hiện tượng biến đổi cấu trúc trong Al2O3 và Al2O3.2SiO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình / Nguyễn Hoàng Hưng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Hoàng, Hoàng Dũng

Tác giả : Nguyễn Hoàng Hưng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Hoàng, Hoàng Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 530.41

Chủ đề : 1. Aluminum oxide -- Tóm tắt. 2. Chất lỏng -- Tóm tắt. 3. Chất vô định hình -- Tóm tắt. 4. Gốm sứ -- Tóm tắt. 5. Vật lý chất rắn -- Tóm tắt. 6. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18381
Phục vụ đọc tại chỗ
Top