loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý tổng hợp lưu vực sông Bé trên cơ sở cân bằng tài nguyên nước / Nguyễn Thị Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Hưng

Tác giả : Nguyễn Thị Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Hưng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa màu ; 21cm

Số phân loại : 551.48095977

Chủ đề : 1. Dòng chảy -- Việt Nam -- Miền Đông Nam bộ -- Mô hình toán học -- Tóm tắt. 2. Quản lý lưu vực sông -- Việt Nam -- Miền Đông Nam bộ -- Tóm tắt. 3. Tài nguyên nước -- Việt Nam -- Miền Đông Nam bộ -- Tóm tắt. 4. Thủy văn -- Việt Nam -- Miền Đông Nam bộ -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18356
Phục vụ đọc tại chỗ
Top