loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng thiền trong thơ Đường / Đinh Vũ Thùy Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Sỹ Hiệp

Tác giả : Đinh Vũ Thùy Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Sỹ Hiệp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.113

Chủ đề : 1. Phật giáo Thiền phái -- Tóm tắt. 2. Thơ Trung Quốc -- Triều đại nhà Đường, 618-907 -- Tóm tắt. 3. Tôn giáo trong văn học -- Tóm tắt. 4. Văn học Trung Quốc -- Triều đại nhà Đường, 618-907 -- Tóm tắt. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18344
Phục vụ đọc tại chỗ
Top