loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phong trào Cần Vương ở Phú Yên (1885-1892) / Đào Nhật Kim ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phan Quang, Ngô Minh Oanh

Tác giả : Đào Nhật Kim ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phan Quang, Ngô Minh Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 959.7031

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18335
Phục vụ đọc tại chỗ
Top