loading

Sách, tuyển tập

The memory keeper's daughter : a novel / Kim Edwards

Tác giả : Kim Edwards

Nhà xuất bản : Penguin Books

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Lond. [etc.]

Mô tả vật lý : x,513tr. ; 18cm

ISBN : 0143038133

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Cha mẹ và con -- Tiểu thuyết. 2. Tách tâm lý -- Tiểu thuyết. 3. Trẻ em lưu ký -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LN 03/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top