loading

Luận án, luận văn

Đối chiếu lâm sàng, hình ảnh cắt lớp điện toán và kết quả giải phẫu bệnh trong chẩn đoán u trung thất / Võ Đắc Truyền ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Lê Nữ Thị Hòa Hiệp

Tác giả : Võ Đắc Truyền ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Lê Nữ Thị Hòa Hiệp

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 617.545

Chủ đề : 1. Chụp cắt lớp điện toán -- Tóm tắt. 2. Trung thất -- Khối u -- Tóm tắt. 3. Trung thất -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18303
Phục vụ đọc tại chỗ
Top