loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu màng Oxit Vonfram bằng phương pháp quang phổ / Lê Văn Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Tuấn, Huỳnh Thành Đạt

Tác giả : Lê Văn Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Tuấn, Huỳnh Thành Đạt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 535.84

Chủ đề : 1. Magnetrons -- Tóm tắt. 2. Phân tích quang phổ -- Tóm tắt. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18300
Phục vụ đọc tại chỗ
Top