loading

Luận án, luận văn

Một số kết quả về điểm bất động của ánh xạ không giãn và ánh xạ Lipschitz đều

Tác giả : Hà Đức Vượng ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Hồng Tân, Lê Văn Chóng

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 93 tờ ; 30cm

Số phân loại : 515.7

Chủ đề : 1. Ánh xạ (Toán học). 2. Điểm bất động. 3. Không gian Banach.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18612
Phục vụ đọc tại chỗ
Top