loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến sự biến đổi môi trường đất ở một số khu vực tỉnh Sơn La / Vũ Thị Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Độ Hữu Thư, Lê Xuân Cảnh

Tác giả : Vũ Thị Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Độ Hữu Thư, Lê Xuân Cảnh

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : x, 167, [18] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 631.45

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất. 2. Sinh thái học thực vật. 3. Thực vật. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18589
Phục vụ đọc tại chỗ
Top