loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý và ảnh hưởng của KCL bổ sung vào lá của một số giống khoai tây có năng suất khác nhau trồng tại Vĩnh Phúc / Nguyễn Văn Đính ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Văn Mùi

Tác giả : Nguyễn Văn Đính ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Văn Mùi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [12], 178 tờ : tranh ảnh, biểu đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 635.21

Chủ đề : 1. Khoai tây -- Sinh lý học. 2. Khoai tây -- Trồng trọt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18575
Phục vụ đọc tại chỗ
Top