loading

Luận án, luận văn

Tổ chức hoạt động marketing bán lẻ hàng tiêu dùng của các công ty thương mại trên thị trường đô thị lớn nước ta / Trần Thị Diễm Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bách Khoa

Tác giả : Trần Thị Diễm Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bách Khoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Thương mại

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : vii, 191, [32] tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 658.8

Chủ đề : 1. Marketing -- Quản lý. 2. Quản lý bán hàng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18518
Phục vụ đọc tại chỗ
Top