loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử tình yêu / Nicole Krauss ; Trần Quý Dương d

Tác giả : Nicole Krauss ; Trần Quý Dương d

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 379tr. ; 21cm

Số phân loại : 813.6

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18572
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18573
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top