loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sóng hài từ Ion hóa xuyên hầm bằng Laser siêu ngắn với việc nhận biết cấu trúc động phân tử / Nguyễn Ngọc Ty ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng, Nguyễn Khắc Nhạp

Tác giả : Nguyễn Ngọc Ty ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng, Nguyễn Khắc Nhạp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [3], vii,109 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.14

Chủ đề : 1. Lý thuyết trường và sóng -- Nghiên cứu. 2. Vật lý lý thuyết -- Lý thuyết phát xạ sóng hài -- Nghiên cứu. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18507
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18508 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top