loading

Luận án, luận văn

Góp phần nghiên cứu ghép xương mào chậu có cuống mạch trong điều trị hoại tử vô mạch chỏm xương đùi / Trịnh Xuân Lê ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Minh

Tác giả : Trịnh Xuân Lê ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Minh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [13], [196] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.158

Chủ đề : 1. Ghép xương -- Ghép xương mào chậu. 2. Xương đùi -- Hoại tử vô mạch -- Điều trị. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18488
Phục vụ đọc tại chỗ
Top