loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến / Nguyễn Huy Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng

Tác giả : Nguyễn Huy Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], 117 tờ ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515

Chủ đề : 1. Toán giải tích.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18485
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18486 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top