loading

Luận án, luận văn

Quan hệ tổ chức - quản lý đất đai trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Tấn Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Minh Tuấn

Tác giả : Nguyễn Tấn Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 197, 32 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 333.76

Chủ đề : 1. Đất nông nghiệp -- Việt Nam. 2. Kinh tế nông nghiệp -- Việt Nam. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18482
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18483 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top