loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học một số loài thuộc họ bứa (Guttiferae) ở Việt Nam / Hà Diệu Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Phạm Đình Hùng

Tác giả : Hà Diệu Ly ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa, Phạm Đình Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 148, [65] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Cây họ Bứa -- Việt Nam. 2. Dược liệu học. 3. Hóa dược. 4. Hóa thực vật học. 5. CD-ROM. 6. Luận án -- Việt Nam -- Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18480
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18481 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top