loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố tổ chức ảnh hưởng đến sẵn sàng & thực hiện thương mại điện tử của doanh nghiệp / Nguyễn Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Nguyên Hùng

Tác giả : Nguyễn Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Nguyên Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 204 tờ : sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.6

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tổ chức -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thương mại điện tử. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18463
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18464 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top