loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sinh học tảo hai roi có vỏ sống đáy vùng biển ven bờ Việt Nam / Hồ Văn Thệ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Lâm, Jacob Larsen

Tác giả : Hồ Văn Thệ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Lâm, Jacob Larsen

Nhà xuất bản : Viện Hải dương học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : xiii, 173, [14] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 579.8

Chủ đề : 1. Tảo biển độc -- Nghiên cứu. 2. Tảo hai roi -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18457
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18458 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top