loading

Luận án, luận văn

Định lượng thành phần Bioflavonoid trong lá chè xanh ở Bảo Lộc và nghiên cứu thành phần Triterpenoid trong lá chè đắng Cao Bằng - Việt Nam / Trương Thị Huỳnh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Chu Phạm Ngọc Sơn, Poul Erik Hansen

Tác giả : Trương Thị Huỳnh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Chu Phạm Ngọc Sơn, Poul Erik Hansen

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [9], 176 tờ : minh họa (1 phần màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.5

Chủ đề : 1. Bioflavonoids. 2. Cây chè -- Thành phần -- Việt Nam -- Bảo Lộc. 3. Cây chè -- Thành phần -- Việt Nam -- Cao Bằng. 4. Cây trà -- Thành phần -- Việt Nam -- Bảo Lộc. 5. Cây trà -- Thành phần -- Việt Nam -- Cao Bằng. 6. Luận án -- Việt Nam. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18432
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18433 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top