loading

Luận án, luận văn

Lễ hội cầu nước - trấn thủy ở Hà Nội và phụ cận / Nguyễn Thị Việt Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Lâm Biền, Lê Văn Kỳ

Tác giả : Nguyễn Thị Việt Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Lâm Biền, Lê Văn Kỳ

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Văn hóa

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 390.0959731

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18273
Phục vụ đọc tại chỗ
Top