loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số kiểu cấu trúc rừng ngập mặn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ bờ biển ở Hải Phòng / Vũ Đoàn Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Sỹ Tuấn, Trần Đức Thạnh

Tác giả : Vũ Đoàn Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Sỹ Tuấn, Trần Đức Thạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 577.6980959735

Chủ đề : 1. Sinh thái rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Hải Phòng -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18225
Phục vụ đọc tại chỗ
Top