loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ba dược liệu hướng tác dụng điều trị sỏi thận : chuối hột - kim tiền thảo - rau om / Bùi Mỹ Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Trần Hùng

Tác giả : Bùi Mỹ Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Trần Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 615.76

Chủ đề : 1. Cây thuốc -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Chuối hột -- Tác dụng trị bệnh -- Tóm tắt. 3. Kim tiền thảo -- Tác dụng trị bệnh -- Tóm tắt. 4. Rau om -- Tác dụng trị bệnh -- Tóm tắt. 5. Thận -- Sỏi -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18204
Phục vụ đọc tại chỗ
Top