loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tiềm năng dầu khí của các tầng đá mẹ bồn trũng Cửu Long / Bùi Thị Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ

Tác giả : Bùi Thị Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [13], 223, [31] tờ : minh họa màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 553.2809597

Chủ đề : 1. Dầu khí -- Khai thác dầu khí -- Việt Nam -- Bồn trũng Cửu Long. 2. Dầu mỏ -- Địa chất -- Việt Nam. 3. Địa chất thủy văn -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18427
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18428 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top