loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam / Lý Ngọc Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Quán, Đinh Xuân Thắng

Tác giả : Lý Ngọc Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Quán, Đinh Xuân Thắng

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 155, 3, xiv, [16] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.63

Chủ đề : 1. Đánh giá môi trường. 2. Khí hóa lỏng -- Biện pháp an toàn -- Việt Nam. 3. Khí hóa lỏng -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam. 4. Phân tích tác động môi trường.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18423
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18424 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top