loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Trường ca về thời chống Mỹ trong văn học hiện đại Việt Nam / Nguyễn Thị Liên Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Quý Nhâm

Tác giả : Nguyễn Thị Liên Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Quý Nhâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], 205 tờ ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18351
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18352 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top